Navštivte naše domy

Apartmány Athanor

Pension Athanor se nachází na malebném Plešiveckém náměstí 300 metrů od historického centra města Český Krumlov, které je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů, to vše je Český Krumlov.

Více informací
Chornitzerův dům

Chornitzerův dům se nachází uprostřed nejhezčího náměstí naší vlasti, náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Díky tomu, že si historické jádro města uchovalo svoji půvabnou tvář Zachariášových časů, bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací
Pension Baltazar

Pension Baltazar se nachází v někdejší židovské čtvrti města Mikulov, v dolní části malebné ulice Husova. Tato ulice je důležitou součástí městské památkové rezervace. Staré židovské domy zde vytváří okouzlující scenérii, na kterou po staletí dohlíží mocný strážce Mikulova, starobylý dietrichsteinský zámek.

Více informací
Rezidence Adalbert

Rezidence Adalbert se nachází v městečku Valtice, v dolní části vinařské uličky Josefská. Valtice jsou malé vinařské město pyšnící se titulem „hlavní město vína“. Valtice a jeho okolí je součástí Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Více informací

Města s vůní jihu

Město
Český Krumlov
Apartmány Athanor
Apartmány Athanor

Investice do historických domů v těchto starobylých městech, nacházejících se v jižních částech naší vlasti, byla dělána cíleně se záměrem ukázat našim hostům krásu architektury těchto domů, která byla vytvářena po staletí. K rekonstrukcím bylo přistupováno tak, aby byly zachovány všechny dobové prvky a byl zachován typický architektonický ráz. V Telči a Českém Krumlově barokní sloh, v Mikulově pozdně klasicistický, ve Valticích s cílem zachovat genius loci historického vinného sklepa. Při adaptaci na ubytovací jednotky bylo záměrem docílit mimořádně prostorné pokoje-apartmány, které budou poskytovat našim hostům pohodlí, rodinnou atmosféru a ničím nerušený pobyt. Není našim cílem vytvářet subjekty s velkou ubytovací kapacitou. Důležitou součástí záměru bylo zachovat duši a pozoruhodnou atmosféru jednotlivých domů. Jejich malebnost je navíc umocněna tím, že jsou umístěny v okouzlujících urbanistických celcích, městských památkových rezervacích, jejichž významnost byla oceněna zařazením do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Město
Telč
Chornitzerův dům
Chornitzerův dům

Města, poklidně žijící mimo rušná centra nezasáhly vlivy moderní doby spojené s rozvojem průmyslu a zachovala si renesanční a barokní pečeť. Podmanivost architektury mimořádné hodnoty jednotlivých měst je násobena nádhernou přírodou obklopující tyto jedinečné skvosty. Vltava, Šumava, Vysočina, Pálavské vrchy, Lednicko-valtický areál, to vše samo o sobě je nespočet národních přírodních rezervací a chráněných územních celků. Stavitelé, kteří stáli u zrodu jednotlivých měst, nemohli v naší vlasti najít krásnější prostředí pro svoje záměry. V úvodu tohoto povídání jsme psali o tom, že naše historické domy se nachází v zdánlivě nesouvisejících a velmi vzdálených lokalitách. Hlavním cílem bylo vždy získat a rekonstruovat domy, které mají svoji Tvář, svoji Duši a mohou posloužit našemu záměru romantického ubytování v domech s bohatou historií a jedinečnou rodinnou atmosférou. S odstupem času po prostudování historických pramenů jednotlivých měst jsme s úžasem zjistili, že zvolená města mají mnoho společného a naše okouzlení těmito městy nemuselo být náhodné.

Město
Mikulov
Pension Baltazar
Pension Baltazar

Posuďte sami. Základním shodným prvkem měst Telč a Český Krumlov je ten, že obě města budovaly šlechtické rody pocházející z nejslavnějšího a nejmocnějšího rodu české minulosti. Ze slavného rodu Vítkovců. Šlechtické rody pánů z Hradce, Krumlova a Rožmberka se podepsaly rozhodujícím způsobem na kráse zmíněných měst. V roce 1447 došlo k příbuzenskému propojení dokonce všech měst sňatkem vládce Mikulova a Valtic Jana z Liechtensteina s Perchtou z Rožmberka. Toto smutné manželství umožnilo, aby „bílá paní“ působila v Telči, Českém Krumlovu i v Mikulově a možná i ve Valticích. Všechna města jsou obklopena vodními živly. Český Krumlov Vltavou, Telč soustavou rybníků, Mikulov Novomlýnskou nádrží a Valtice leží poblíž Lednických rybníků. Na všechna města tiše dohlíží strážci v podobě magické a pověstmi opředené hory. Mikulov leží ve stínu Svatého kopečku, Český Krumlov je pod dohledem Křížové hory a Kletě. Telč leží nedaleko Javořice, nejvyšší hory Českomoravské vrchoviny. Na Valtice laskavě dohlíží vrch Reistna s monumentální klasicistní kolonádou stejného jména. 

Město
Valtice
Rezidence Adalbert
Rezidence Adalbert

Architekturu všech měst podstatným způsobem ovlivnili italští umělci. Není tedy náhoda, že při procházkách ulicemi měst cítíme ve vzduchu atmosféru italských měst. Ne nadarmo se Telči říká moravské Benátky, ne nadarmo se píše, že Mikulovsko je nejsevernější výspa jižných krajů, v nichž Slunce našlo až rozmařile štědré zalíbení.

Tak tedy vítejte a poznávejte města s vůní jihu. Využijte pohostinství a jedinečné atmosféry našich Domů s duší…

Kdo stojí za domy s duší?

Především lidé, kteří dokázali svůj sen, svoji myšlenku uvést do života. Náhoda tomu chtěla, že jsme koncem roku 2006 měli možnost poznat krásu Telče. Pohádková malebnost městečka mne a manželku uchvátila natolik, že jsme se rozhodli pokusit se užívat jeho krásu nejenom jako turisté, ale přímo i jako vlastníci některého ze skvostných domů přímo na náměstí. Příležitost se naskytla v roce 2007. Koupí historického domu č. p. 56 jsme mohli nahlédnout podrobněji do jeho historie, stavebního vývoje a zejména do osudu lidí, kteří v něm po staletí přebývali a dům vytvářeli. Každá generace zde zanechala svoji nesmazatelnou architektonickou stopu, svůj příběh a svoji duši. To vše nás hodně poznamenalo. Důležitým milníkem byl rok 2008, kdy jsme s manželkou ukončili náš dlouhodobý pracovní poměr a přemýšleli jsme o dalším životě. Starší syn Michal končil vysokou školu a hledal si svoje zaměstnání. Tehdy vzniklo rozhodnutí zkusit rodinné podnikání v oblasti cestovního ruchu a zhmotnit naše okouzlení starodávnými místy s geniem loci do projektu ubytování v historických domech. V roce 2009 se nám podařily získat další památkově cenné budovy v Českém Krumlově a Mikulově.

Byla založena společnost Athanor CZ s.r.o., která formálně zastřešila náš podnikatelský záměr. Technické a administrativní předpoklady pro podnikání byly tedy vytvořeny. Jen uvést myšlenku do života. Otevřením Pensionu Baltazar v Mikulově dne 9.3.2009 se sen přeměnil ve skutečnost. 1.1.2010 byl uveden do provozu Chornitzerův dům v Telči a magického dne 11.11.2011 byl otevřen Pension Athanor v Českém Krumlově. 1.1.2018 se rodina Domů s duší rozrostla o nový objekt – Rezidenci Adalbert Valtice, nacházející se v sídelním městě naší společnosti Athanor CZ s.r.o. Vzhledem k tomu, že záměrem bylo vytvořit rodinný projekt, je zřejmé, že

rozhodující roli při realizaci záměru hrál rodinný tým, který v roce 2011 posílil i náš mladší syn Martin. Přesto rádi zmíníme některé partnery, kteří se významnou měrou podíleli na tváři projektu. Jde zejména o architekta Davida Maliňáka, který navrhoval interiéry našich domů v Telči a Českém Krumlově, pana Václava Pelikána ze stavební firmy Status Pelhřimov a pana Karla Mikalu z truhlářství KMT Míškovice. Ve slovníku se dočteme, že genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. V římské mytologii byl však genius loci označován duch či bůžek, ochraňující určité místo. Je tomu již téměř 15 let, kdy naše okouzlení starodávnými místy zplodilo myšlenku investovat do historických domů s duší. Vypadá to, že římská mytologie nelhala a náš bůžek stojí stále při nás. Důkazem toho jsou naši spokojení a vracející se hosté. Věříme, že tomu tak bude i nadále. Ruku k dílu musíme samozřejmě přiložit i my, celá naše rodina. Musíme si našeho bůžka šetřit.

Mnoho krásných vzpomínek na pobyt v Domech s duší přejí

Helena a Rudolf Jílkovi